Nawigacja

Orzeczenia

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Prezesa UTK od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

20 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w oddalił apelację Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyrok dotyczył nałożenia na spółkę PKP Polskie Linii Kolejowe kary pieniężnej za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UTK, która nakazywała usunięcie nieprawidłowości polegających na niespełnieniu przez wyroby stosowane w infrastrukturze kolejowej wymagań technicznych.

Orzeczenie jest prawomocne.

do góry