Nawigacja

Orzeczenia

Sąd uchylił decyzję Prezesa UTK

4 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił w całości decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczącą nałożenia na spółkę PKP Intercity kary pieniężnej za niedostarczenie pasażerom informacji o warunkach najniższych opłat za przewóz.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry