Nawigacja

Orzeczenia

Sąd Apelacyjny potwierdził zasadność nałożenia kary pieniężnej na DLA

31 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i oddalił w całości odwołanie spółki Dolnośląskie Linie Autobusowe od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Decyzja dotyczyła nie przedłożenia w terminie zaświadczeń o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne. Orzeczenie jest prawomocne.

do góry