Nawigacja

Przepisy dotyczące zadań Prezesa UTK

Publikujemy zestawienie przepisów, na podstawie których UTK realizuje poszczególne zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Do każdego z procesów przypisane zostały najważniejsze akty prawa krajowego oraz unijnego. Zestawienie obejmuje również linki do treści poszczególnych aktów prawnych aktualnych w momencie publikacji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z UTK.

do góry