Nawigacja

Akty prawne Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzenia

Aktualizacja 28 września 2022 r.

Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 1018)

Zarządzenie nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. z 2022 poz.695)

Zarządzenie Prezesa UTK z 27 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Transportu Kolejowego.

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.

do góry