Nawigacja

Akty prawne Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzenia

Stan na 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 1018)

Link zewnętrzny

Zarządzenie Nr P.021.35.2020 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 30 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Transportu Kolejowego.

Link lokalny

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei 2020.

Link lokalny

do góry