Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak przeciwdziałać dewastacji infrastruktury kolejowej

25.11.2011

W czwartek, 24 listopada, w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się pierwsze, robocze spotkanie w sprawie przeciwdziałania narastającym przypadkom kradzieży kabli i niszczenia infrastruktury, w tym także kolejowej.

Celem spotkania było określenie skali problemu oraz ustalenie reguł wspólnej walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów regulacyjnych, w tym Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiciele zarządców i właścicieli infrastruktury, Izb Branżowych oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Uzgodniono powołanie komitetu sterującego, w którego skład wejdą m.in. przedstawiciele UTK i branży kolejowej. Zadaniem komitetu będzie wypracowanie metod usprawniających współpracę z organami ścigania, podjęcie wspólnej akcji społecznej, która uwrażliwiłaby społeczeństwo na problem niszczenia infrastruktury kablowej oraz doprowadzenie do niezbędnych zmian legislacyjnych.

Urząd Transportu Kolejowego zwraca się z prośbą o zgłaszanie wszelkich informacji, w tym uwag, sugestii oraz rozwiązań, mających na celu ograniczenie liczby kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury kolejowej. Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres:  kradzieze@utk.gov.pl.

do góry