Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tradycyjnie już 1 września Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wziął udział w dorocznych uroczystościach w Tczewie i Szymankowie, upamiętniających pomordowanych w II wojnie światowej polskich kolejarzy.

03.09.2007

Delegacja UTK złożyła wieńce pod pomnikiem polskich żołnierzy w Tczewie oraz pod pomnikiem upamiętniającym męczeńską śmierć polskich kolejarzy i celników w Szymankowie, ofiar podstępnej próby opanowania przez niemieckich okupantów, mostów w Tczewie.

Nad ranem 1 września 1939 roku specjalny pociąg z niemieckim wojskiem zgłoszony jako rozkładowy skład towarowy jadący z Prus Wschodnich w kierunku Tczewa, rozpoznany przez kolejarzy ze stacji w Szymankowie, skierowany został na tor odstawczy.

W tym czasie zaalarmowani w porę polscy saperzy wysadzili mosty w Tczewie, odcinając główną linię kolejową, zaopatrującą niemieckie wojska nacierające z Prus Wschodnich. Niemcy srodze zemścili się, mordując aresztowanych kolejarzy i celników stacji Szymankowo.


Uroczystości w Szymankowie, zapoczątkowane jeszcze w latach 80-tych przez kolejarzy z podziemnej "Solidarności" od szeregu lat gromadzą środowiska polskich kolejarzy.

W tegorocznych obchodach udział wzięli: Marszałkowie Senatu: Bogdan Borusewicz i Maciej Płażyński, doradca Prezydenta RP Jan Olszewski, Wiceminister Transportu Mirosław Chaberek, oraz posłowie, senatorowie i samorządowcy województwa pomorskiego.


do góry