Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lista organizacji reprezentatywnych uprawnionych do konsultacji projektów dokumentów opracowywanych na poziomie europejskim

21.10.2011

Mając na uwadze dynamiczny rozwój prawa wspólnotowego w obszarze kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego przypomina, iż krajowe podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku transportu kolejowego, a także właściwe dla tego sektora organizacje i związki zawodowe, mają możliwość uczestniczenia w prowadzonym na poziomie europejskim procesie legislacyjnym. Dotyczy to prawa do delegowania ekspertów do prac grup roboczych Europejskiej Agencji Kolejowej oraz zgłaszania w ramach procesu konsultacji uwag i propozycji zmian do projektów dokumentów wspólnotowych.

W ramach pierwszej ścieżki zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoich ekspertów do uczestnictwa w pracach grup roboczych Europejskiej Agencji Kolejowej. Zaproponowanie przedstawiciela możliwe jest za pośrednictwem właściwej organizacji reprezentatywnej, których listę zamieszczono poniżej:

 1. Autonomous Train Drivers‘ Unions of Europe (ALE),
 2. Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER),
 3. European Rail Infrastructure Managers(EIM),
 4. European Passenger Train and Traction Operating Lessors Association (EPTTOLA),
 5. European Rail Freight Association (ERFA),
 6. European Transport Workers’ Federation (ETF),
 7. Unionof European Railway Industries (UNIFE),
 8. International Union of Private Wagons (UIP),
 9. International Association of Public Transport (UITP),
 10. International Union of combined Road-Rail transport companies (UIRR).

Druga ścieżka zakłada możliwość zgłaszania uwag do treści projektów dokumentów w ramach procesu konsultacji za pośrednictwem ponad 100 organizacji do tego uprawnionych, wśród nich następujących podmiotów z Polski:

 1. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
 2. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
 3. Polska Izba Spedycji i Logistyki,
 4. Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu,
 5. Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego,
 6. Railway Business Forum,
 7. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego,
 8. Instytut Kolejnictwa.

Poszerzona informacja, określająca również zakres działania organizacji uprawnionych do delegowania ekspertów, umieszczona została w dziale Współpraca Międzynarodowa / Prawo Wspólnotowe / Organizacje reprezentatywne w procesie legislacyjnym (link).

do góry