Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole warunków podróżowania w pociągach „REGIO”, „InterREGIO”, „REGIO Express” i TLK

20.10.2011

W dniu 20 X 2011 r. zgodnie z zarządzeniem Prezesa UTK, Inspektorzy Oddziałów Terenowych  przeprowadzili kontrole w zakresie zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny podróży. Sprawdzono też czy przewoźnik podstawia składy sprawne technicznie, prawidłowo oznakowane i obejmujące odpowiednią liczbę wagonów.

Skontrolowano kilkadziesiąt pociągów „Twoich Linii Kolejowych” należących do PKP Intercity S.A. oraz „REGIO”, „InterREGIO” i „REGIO Express” należących do spółki Przewozy Regionalne.

Najczęściej wykrytymi uchybieniami były niezadowalająca czystość toalet i brak środków higieny. Stwierdzono również przypadki braku ogrzewania, tablic kierunkowych, gaśnic i młotków bezpieczeństwa oraz niesprawne blokady przy drzwiach.

Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły i na ich podstawie będą podjęte dalsze czynności.

Następne kontrole UTK przeprowadzone zostaną podczas szczytów komunikacyjnych związanych z dniami świątecznymi  1 i 11 listopada.
 

do góry