Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wymagania dla krzywych hamowania w systemie ETCS 2.3.0d

18.10.2011

Europejska Agencja Kolejowa opublikowała dwa dokumenty związane z wdrażaniem tzw. krzywych hamowania w ramach Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu (ETCS). Pierwszy z dokumentów stanowi wprowadzenie do koncepcji krzywych hamowania oraz wyjaśnia jej podstawowe założenia. Drugi dokument zawiera zasady stosowania funkcjonalności dotyczącej krzywych hamowania w projektach prowadzonych na podstawie drugiej wersji specyfikacji technicznej ETCS.

Większość dotychczasowych systemów sterowania ruchem kolejowym nie kontrolowała hamowania pociągu. Wprowadzany obecnie system ETCS kontroluje zarówno prędkość, jak i pozycję pociągu, aby zapewnić bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. W przypadku zagrożenia ECTS jest w stanie wdrożyć hamowanie, aby uniknąć sytuacji, gdy pociąg nie spełni kryteriów ograniczenia prędkości bądź odległości. Aby tego dokonać konieczne jest jednak prognozowanie dystansów hamowania oraz spadku prędkości pociągu na podstawie modelu matematycznego, uwzględniającego dane dotyczące charakterystyki dynamiki ruchu danego pociągu oraz specyfiki linii. Efektem działania modelu matematycznego jest wykres krzywej hamowania, ukazującej spadek prędkości pociągu w funkcji drogi.

Ze względu na rozwój dotychczasowych systemów sterowania ruchem kolejowym w obrębie poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, istnieje ogromne zróżnicowanie dotyczące norm związanych z tymi systemami m.in. w zakresie stosowanych marginesów bezpieczeństwa. Dotychczasowa dokumentacja ETCS w wersji drugiej określa jedynie podstawowe założenia dotyczące tej funkcjonalności oraz wskazuje zakres informacji przekazywanych maszyniście pojazdu trakcyjnego. Wersja te nie zawiera natomiast wymagań dotyczących algorytmu obliczania krzywych hamowania.

Szczegółowa specyfikacja dotycząca metodologii wyliczania krzywych hamowania jest obecnie na końcowym etapie opracowywania i będzie obowiązywała dla systemów realizowanych w wersji trzeciej. Dokument opublikowany przez ERA ma jednak umożliwić zastosowanie części projektowanych wymagań w zakresie funkcjonalności krzywych hamowania w ramach systemów wdrażanych aktualnie w oparciu o drugą wersję wymagań dla ECTS (2.3.0 d).

Treść obu dokumentów dostępna jest w witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, w dziale Współpraca Międzynarodowa / Kluczowe dokumenty pozalegislacyjne (link).

do góry