Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla przewoźników

11.10.2011

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego chcąc zapewnić wszystkim przewoźnikom dostęp do informacji dotyczących sposobu ustalania opłat za dostęp do infrastruktury zdecydował o opublikowaniu całości decyzji   Nr 9111/1/11 z 23 IX 2011 r., zachowując przepisy o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo 4 X 2011 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zalecił wszystkim przewoźnikom pasażerskim wykonującym regularne przewozy osób na terytorium Polski, że w sytuacji, gdy jakość świadczonych usług przewozowych nie odpowiada przyjętym standardom, a zwłaszcza czas przejazdu został wydłużony na skutek prowadzonych prac modernizacyjnych, aby obniżali ceny biletów za przejazd pociągami. Obniżki powinny być adekwatne do pogarszających się warunków podróży.

Takie obniżanie cen jest szczególnie zasadne, jeżeli w wyniku dokonania przez zarządcę zmiany sposobu naliczania opłat na skutek usunięcia naruszeń wskazanych w Decyzji Prezesa UTK Nr 9111/1/11   następuje obniżenie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. 

do góry