Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Udana mediacja między Kolejami Śląskimi a Przewozami Regionalnymi

10.10.2011

Rozkład jazdy nie powinien być już przedmiotem sporów między Kolejami Śląskimi a Przewozami Regionalnymi.

Prezes Urząd Transportu Kolejowego, który na mocy ustawy nadzoruje przygotowanie i realizację rozkładów jazdy, doprowadził do uzgodnień między wymienionymi spółkami.

Od 1 października 2011 r. Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne obsługują poszczególne trasy pociągów na terenie Śląska. Nie zapadły natomiast ostateczne ustalenia w tym przedmiocie odnośnie rozkładu jazdy 2011/2012. Z uwagi na brak porozumienia między przewoźnikami konieczne okazało się rozpoczęcie mediacji przez Prezesa UTK. Prezes UTK na bieżąco sprawdza przestrzeganie terminów wynikających z Regulaminu przydzielania tras pociągów przez PKP PLK i korzystania z przydzielonych tras przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2011/2012. Prezes UTK weryfikuje także  prawidłowość przydziału tras pociągów.

Proces mediacji jest podejmowany przez Prezesa UTK w przypadku braku możliwości porozumienia w bezpośredniej współpracy. W celu przyjęcia konstruktywnych rozwiązań, w siedzibie UTK odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Kolei Śląskich sp. z o.o., Przewozów Regionalnych sp. z o.o. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W trakcie spotkania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wskazał, któremu przewoźnikowi zleca konkretne trasy pociągów. Przewoźnicy poinformowali o przyjęciu do realizacji tych zadań oraz zobowiązali się złożyć rezygnacje z części wcześniej przydzielonych tras. 

do góry