Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewodnik w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy.

28.09.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż Komisja Europejska opublikowała Przewodnik w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Przewodnik wspiera poprawne rozumienie wymagań Rozporządzenia 913/2010 z dnia 22 września 2010 r., w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy oraz dostarcza praktycznych przykładów odnośnie postępowania w procesie jego implementacji.

Celem Rozporządzenia jest zwiększenie efektywności kolejowego transportu towarowego względem innych gałęzi transportu, poprzez tworzenie w ramach europejskiej sieci kolejowej, specjalnych, międzynarodowych korytarzy towarowych. Rozporządzenie określa ramowe zasady funkcjonowania korytarzy towarowych, w tym zasady koordynowania działań pomiędzy właściwymi instytucjami państw członkowskich oraz zarządcami infrastruktury wchodzącej w skład poszczególnych korytarzy. Celem tych działań jest zagwarantowanie najbardziej wydajnego funkcjonowania korytarzy. Rozporządzenia określa także zasady związane z wyborem i planowaniem inwestycji w ramach korytarzy.

W warunkach krajowych rozporządzenie dotyczy w szczególności odcinków dwóch korytarzy przechodzących przez terytorium Polski, tj.  Korytarza 5 (Gdynia, Katowice, Ostrawa, Żylina, Bratysława, Wiedeń, Klagenfurt, Udine, Wenecja, Triest, Bolonia, Rawenna, Graz, Maribor, Lublana, Koper, Triest) oraz Korytarza 8 (Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpia, Akwizgran, Berlin, Warszawa, Terespol). Zgodnie z treścią Rozporządzenia obydwa korytarze, wraz z właściwymi strukturami zarządzającymi, ustanowione muszą zostać w terminie do dnia 10 listopada 2015 r.  

Przewodnik nie ma charakteru prawnie wiążącego. Jego rolą jest zapewnienie wsparcia właściwym podmiotom sektora kolejowego oraz instytucjom działającym na rynku transportu kolejowego w zakresie budowania oraz zarządzania funkcjonowaniem korytarzy towarowych. Zaznaczyć przy tym należy, iż mimo że dokument zawiera w sobie przykłady konkretnych rozwiązań, to nie należy ich traktować jako rozwiązań preferowanych. Każde rozwiązanie w zakresie budowania oraz zarządzania korytarzem towarowym, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia, jest możliwe do zastosowania.

Treść podręcznika dostępna jest w witrynie internetowej UTK, w zakładce Współpraca Międzynarodowa / Kluczowe Dokumenty Pozalegislacyjne (link)

do góry