Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacja „omnibus” w sprawie poprawek w TSI

13.09.2011

Europejska Agencja Kolejowa (ERA) wydała tzw. rekomendację „omnibus” dla Komisji Europejskiej poprawiającą błędy i likwidującą niejasności w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. Proponowane zmiany odnoszą się do kwestii poruszonych w opiniach technicznych, wydanych przez Komitet ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Kolei (RISC), działający przy Komisji Europejskiej. Ponadto rekomendacja likwiduje również wiele niezgodności mniejszej wagi oraz wprowadza zmiany, mające na celu dostosowanie treści TSI do przygotowywanej decyzji Komisji Europejskiej w zakresie europejskiego rejestru dopuszczonych typów pojazdów (ERATV) oraz rejestru infrastruktury (RINF).

 

Rekomendacja „omnibus” wprowadza zmiany w następujących TSI:

 • TSI wspólne dla systemów kolei wysokich prędkości i kolei konwencjonalnej:
  • Tabor – wagony towarowe (TSI WAG),
  • Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych (TSI SRT),
  • Osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych (TSI PRM),
 • TSI dla systemu kolei dużych prędkości:
  • Infrastruktura (HS TSI INF),
  • Tabor (HS TSI RST),
  • Energia (HS TSI ENE),
 • TSI dla systemu kolei konwencjonalnych:
  • Tabor – hałas (CR TSI RST Noise),
  • Energia (CR TSI ENE),
  • Infrastruktura (CR TSI INF),
  • Tabor – lokomotywy i wagony pasażerskie (CR TSI LOC&PAS).

Dalsze prace dotyczące przedmiotu rekomendacji zostaną przeprowadzone przez Komisję Europejską. Treść rekomendacji jest dostępna na stronach Urzędu Transportu Kolejowego w dziale Współpraca Międzynarodowa / Projekty aktów prawnych.

do góry