Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia z wykorzystaniem symulatorów

08.11.2016

Przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania i uzyskanie uprawnień do:

  1. szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty,
  2. prowadzenia szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów,

muszą zapewniać możliwość prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego.

Od 2018 r. obowiązek ten muszą również spełnić przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru ośrodków przed 28 listopada 2014 r. Wskazane jest, by każdy ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów posiadał własny symulator, ale dopuszcza się także zlecenie prowadzenia szkoleń na symulatorze innemu przedsiębiorcy. W takim przypadku, w razie kontroli ośrodek musi wykazać się umową zlecenia, dzierżawy lub najmu.

Od 2018 roku każdy maszynista będzie musiał co najmniej raz w roku odbyć trzygodzinne szkolenie na symulatorze. Ma to umożliwić ocenę sposobu obsługi pojazdu kolejowego oraz reakcji w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych, w różnych porach doby. Szkolenie ma odtwarzać różnorodne scenariusz eksploatacyjne, techniczne i pogodowe.

Symulator może być także wykorzystywany przy szkoleniu kandydatów na maszynistów na świadectwo maszynisty. Szkolenie przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego przeprowadza się po zrealizowaniu przez kandydata na maszynistę co najmniej 50% liczby godzin prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem. Osoba szkolona na symulatorze może być zwolniona z odbycia maksymalnie 50 godzin (10 godzin na symulatorze) w ramach stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego. Odbycie jednej godziny szkolenia na symulatorze jest równoznaczne z odbyciem 5 godzin szkolenia wskazanego w module „Praca przy czynnościach maszynisty”.

Symulator pojazdu kolejowego można również wykorzystać podczas egzaminu na świadectwo maszynisty do oceny stosowania zasad eksploatacji i działań maszynisty w trudnych sytuacjach.

Instruktorzy i egzaminatorzy prowadzący zajęcia lub egzaminy na symulatorze powinni zostać zgłoszeni jako prowadzący w tym ośrodku, który odpowiada za całość szkolenia.

Symulator pojazdu kolejowego może być wykorzystany do prowadzenia szkolenia, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach.

Opisane zasady wynikają z zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1566).

W Akademii UTK organizowane są warsztaty dotyczące tej tematyki. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.

 

do góry