Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wzajemna sprzedaż biletów kolejowych

10.11.2016

Częstym utrudnieniem dla podróżnych jest brak możliwości kupna w kasie lub w automacie biletów na przejazd pociągami różnych przewoźników, szczególnie na dłuższych trasach łączących małe miejscowości. Podróżny nie ma wówczas możliwości zakupu biletu na całą trasę podróży. Pomimo coraz popularniejszego kupowania biletów przez internet czy przy wykorzystaniu aplikacji na smartfony, bilety sprzedawane w kasach czy automatach wciąż są bardzo rozpowszechnione.   

Do UTK docierają skargi na takie utrudnienia. Odpowiadając na potrzeby pasażerów, Urząd podejmuje działania motywujące przewoźników do porozumienia się w tej sprawie.

Rozwiązaniem, do którego powinniśmy dążyć, jest możliwość zakupu dowolnego biletu kolejowego w każdym automacie i kasie, na każdej stacji. Ponadto przewoźnicy powinni sprzedawać bilety innych przewoźników na swoich stronach internetowych. Obejmuje to zakup biletów bezpośrednich, jak i przesiadkowych, bez konieczności kupowania biletu na stronie każdego przewoźnika oddzielnie. Nie należy też każdorazowo wymuszać zakładania konta klienta na portalu przewoźnika.

Dostępność biletów znalazła także odzwierciedlenie w  przepisach prawa unijnego. Zgodnie z projektem IV pakietu kolejowego, państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorstwa kolejowe uczestniczyły we wspólnym systemie informacyjnym i zintegrowanym systemie biletowym lub aby zdecydowały o utworzeniu takiego systemu przez innych przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny przyczynić się do rozwoju systemów biletów bezpośrednich poprzez udostępnianie w sposób niedyskryminujący i w formacie interoperacyjnym wszystkich danych niezbędnych do zaplanowania podróży oraz rezerwacji biletów. Natomiast państwa członkowskie zobowiązane zostają do zapewnienia, by te systemy nie dyskryminowały przedsiębiorstw kolejowych oraz chroniły dane osobowe i były zgodne z zasadami konkurencji.

 

do góry