Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi Sygnatariusze Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa

27.10.2016

27 października 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Tym razem Deklarację podpisało sześciu kolejnych sygnatariuszy związanych z szeroko rozumianą branżą kolejową,  którzy zdecydowali się budować kulturę bezpieczeństwa. Łącznie Deklarację podpisało już prawie 130 przedstawicieli rynku kolejowego.

Wzrastające zainteresowanie kulturą bezpieczeństwa świadczy o pozytywnej zmianie myślenia i działania, nakierowanej nie tylko na konieczność czy obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ale także na wolę takiego działania.

Trwałe podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz odpowiedni poziom prewencji można osiągnąć tylko wtedy, kiedy przedsiębiorcy, obok poprawy techniki i organizacji pracy, zadbają także o kształtowanie świadomości swoich pracowników. Poprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego musi towarzyszyć propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa.

 

do góry