Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przykładowe wnioski o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa

25.10.2016

W związku z napływającymi do UTK  wątpliwościami związanymi ze składaniem wniosków o przedłużenie ważności świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej, zarządcy infrastruktury oraz przewoźnika kolejowego, przekazujemy przykładowe wzory takich wniosków. We wniosku o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa dodano miejsce na informację o numerze przedłużanego dokumentu oraz dacie jego wydania i ważności.

Jednocześnie przypominamy, że w celu przedłużenia takiego świadectwa bezpieczeństwa, wniosek należy złożyć do Urzędu Transportu Kolejowego najpóźniej na 3 miesiące przed upływem ważności obecnego dokumentu. Do wniosku należy załączyć dokumenty wymienione w art. 19 ustawy o transporcie kolejowym, w szczególności dowód władania bocznicą kolejową (w przypadku użytkownika), dowód władania infrastrukturą (w przypadku zarządcy) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty wstępnej za przedłużenie świadectwa.

Wzory wniosków:

Użytkownik bocznicy kolejowej

Zarządca infrastruktury

Przewoźnik kolejowy

 

 

 

do góry