Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej

24.10.2016

Przedsiębiorstwa kolejowe, zarządcy stacji, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni zobowiązani są do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Do obowiązków należy m.in. pomoc podczas poruszania się po stacjach kolejowych oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Chętni powinni powiadomić o tym przedsiębiorcę przynajmniej 48 godzin przed podróżą.

Z naszych obserwacji wynika, że znaczna część osób zgłasza potrzebę pomocy później, niż jest to określone w obowiązujących przepisach – często tego samego dnia, kilka godzin przed rozpoczęciem podróży.

Biorąc pod uwagę praktykę i rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 5 października 2016 r. Prezes UTK zwrócił się do przewoźników kolejowych z propozycją przyjęcia w swoich wewnętrznych regulacjach zapisów dotyczących okresu zgłaszania podróży korzystniejszych, niż te określone w obowiązujących przepisach. Zasugerował skrócenie 48-godzinnego wyprzedzenia  do okresów realnie oczekiwanych przez podróżnych.

W celu sprawdzenia gotowości przedsiębiorców UTK przeprowadził ponad 50 działań nadzorczych  uwzględniających tę specyfikę. Tylko w trzech przypadkach kontrola wykazała nieprawidłowości. Dotyczyły one braku lub awarii platform ułatwiających bezpieczne dostanie się i opuszczenie pociągu przez osoby niepełnosprawne. Przedsiębiorcy, u których wykryto naruszenia zostali zobowiązani do usunięcia usterek.

O innych działaniach UTK na rzecz pasażerów dotkniętych niepełnosprawnością lub ograniczoną sprawnością można przeczytać TUTAJ.

Obowiązek udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej sprawności ruchowej wynika z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

do góry