Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy system alertów bezpieczeństwa – SAIT

20.10.2016

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej uruchamia Safety Alerts IT tool (SAIT) - platformę do wymiany informacji na temat zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Umożliwi ona szybką i bezpośrednią wymianę informacji o zagrożeniach związanych z eksploatacją taboru oraz wyposażenia technicznego pomiędzy uczestnikami sektora kolejowego.

System SAIT stworzony został z myślą o wszystkich mających potencjalny wpływ na bezpieczną eksploatację systemu kolejowego Unii Europejskiej: producentach, dostawcach, podmiotach odpowiedzialnych za utrzymanie, przewoźnikach kolejowych czy zarządcach infrastruktury.

Nowy system informowania o zagrożeniach pomiędzy uczestnikami sektora kolejowego przyczyni się do dalszego rozwoju kultury bezpieczeństwa. Obowiązek informowania o zagrożeniach związanych z usterkami, brakiem zgodności konstrukcji lub awarią urządzeń technicznych, w tym podsystemów strukturalnych, wynika z przepisów Dyrektywy 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei, Rozporządzenia Komisji Nr 1078/2012 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania oraz Rozporządzenia Komisji Nr 445/2011 w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe.

Urząd Transportu Kolejowego we współpracy z Agencją opracowuje polską wersję językową. Jej uruchomienie przewidywane jest w najbliższych miesiącach.

Nowy system funkcjonował będzie obok dotychczas istniejącego Systemu Informacji Bezpieczeństwa (SIS), w którym alerty publikowane są przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa (NSA) oraz krajowe organy dochodzeniowe (NIB). UTK będzie powiadamiał o zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa systemu kolejowego zaistniałych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii w dotychczas istniejącym systemie.

Więcej informacji pod adresami:

Prezentacja systemu SAIT

Warunki korzystania z systemu

Przewodnik

 

do góry