Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Publikacja załączników do Przewodnika stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności

31.08.2011

W nawiązaniu do opublikowanego w kwietniu w witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego Przewodnika stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (link), uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Kolejowa opublikowała pięć szczegółowych załączników do wymienionego dokumentu. Załączniki te prezentują wymagania szczegółowe, właściwe dla poszczególnych TSI i stanowią one uzupełnienie oraz rozwinięcie informacji zawartych w dokumencie podstawowym, ukierunkowanym głównie na prezentację istoty technicznych specyfikacji interoperacyjności oraz ich roli w systemie kolejowym Unii Europejskiej.

Opublikowane załączniki odnoszą się do TSI dla kolei konwencjonalnej i dotyczą:

Wymienione załączniki, jak również i część ogólną „Podręcznika stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności” można odnaleźć na stronie Urzędu Transportu Kolejowego w dziale Współpraca Międzynarodowa / Kluczowe dokumenty pozalegislacyjne (link).

do góry