Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zamknęliśmy listę uczestników konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

13.10.2016

30 września 2016 r. upłynął termin składania prac w konkursie organizowanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Konkurs jest dedykowany sygnatariuszom „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” i zarazem okazją do wymiany doświadczeń dotyczących promowania kultury bezpieczeństwa między podmiotami rynku kolejowego.

Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie swoich działań podjętych dla rozwoju kultury bezpieczeństwa, spełniających cztery kryteria:

  • Innowacyjność
  • Systemowość rozwiązania
  • Korzyści dla bezpieczeństwa transportu kolejowego
  • Stopień wdrożenia

Zgodnie z regulaminem zgłoszone projekty oceni Kapituła konkursu. W pracach Kapituły pod przewodnictwem Prezesa UTK wezmą udział specjaliści z dziedziny transportu kolejowego: pani prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, pan dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski – Kierownik Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej oraz pan dr inż. Grzegorz Zając – p.o. Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej.

Zwycięzcy, których prace ocenione zostaną jako najlepsze, zaprezentują swoje projekty 25 listopada 2016 r. na I Konferencji Kultury Bezpieczeństwa. Podczas konferencji zwycięzcom i wyróżnionym zostaną wręczone nagrody – statuetki Kultury Bezpieczeństwa.

 

do góry