Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty o rejestracji pojazdów kolejowych

11.10.2016

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż zbieranie zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach „Rejestracja pojazdów kolejowych w świetle nowego rozporządzenia w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR)”, a planowanych na 16 listopada 2016 r., zostało zakończone z uwagi na brak wolnych miejsc.

Przypominamy, że ze względu na konieczność zapewnienia uczestnikom dobrych warunków zaplanowano zaproszenie do wzięcia w nich udziału maksymalnie 30 osób. Niestety wskazany limit został już osiągnięty.

Z uwagi jednakże na duże zainteresowanie warsztatami i liczbę zgłoszeń znacznie przekraczającą przewidziane limity, planujemy kolejną edycję warsztatów. Osoby które wyraziły chęć udziału w warsztatach z 16 listopada 2016 r., a nie zostały zakwalifikowane do udziału w nich, będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności przy ustalaniu listy zaproszeń na kolejną edycję warsztatów.

do góry