Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko dotyczące fotografowania dokumentacji w trakcie kontroli

11.10.2016

W związku z pojawiającymi się zastrzeżeniami w trakcie kontroli prowadzanych w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 12 marca 2007 r., (Dz. U. z 2007 r., Nr 57, poz. 388), zwanego dalej ,,rozporządzeniem w sprawie kontroli”, przez pracowników Urzędu Transportu Kolejowego, przedstawiamy stanowisko odnośnie fotografowania dokumentacji w trakcie czynności kontrolnych.

Stanowisko znajduje się w dziale Stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry