Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w strukturze bazy NANDO po interwencji Prezesa UTK

05.10.2016

W wyniku interwencji Prezesa UTK Komisja Europejska wprowadziła zmiany w strukturze bazy NANDO, w której znajdują się m.in. informacje o zakresach uprawnień jednostek notyfikowanych.

Kilka miesięcy temu Komisja Europejska wystosowała komunikat do organów krajowych dokonujących notyfikacji, z którego wynikało, że akty prawne zmieniające poszczególne Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI) będą publikowane na stronie internetowej NANDO bez konieczności aktualizacji zakresu notyfikacji poszczególnych jednostek. Jednakże wprowadzona zmiana uniemożliwiała notyfikację w zakresie decyzji Komisji 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei, pomimo że nie jest to decyzja zmieniająca TSI. Ponadto w bazie NANDO pozostawione zostały informacje o dotychczas notyfikowanych jednostkach.

W związku z tym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego poinformował Komisję Europejską, że jego zdaniem przyjęte rozwiązanie może wprowadzać w błąd co do zakresu notyfikacji i  uprawnień jednostek notyfikujących oraz może naruszać zasadę konkurencyjności. W odpowiedzi Komisja Europejska stwierdziła, że przeanalizuje sposób przedstawiania poszczególnych TSI w bazie NANDO.

Skutkiem interwencji są zmiany w strukturze bazy NANDO, w wyniku których przywrócono możliwość notyfikowania jednostek m.in. w zakresie ww. decyzji Komisji 2012/88/UE.

Baza NANDO (ang. New Approach Notified and Designated Organisations), prowadzona przez Komisję Europejską, jest wykazem jednostek notyfikowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej m.in. w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 w sprawie interoperacyjności systemu kolei.
W sferze zainteresowania Urzędu Transportu Kolejowego są przedsiębiorstwa notyfikowane zgodnie z wskazaną dyrektywą, i w tym zakresie dokonuje wpisów w bazie. Jednostka notyfikowana umieszczona w bazie NANDO może badać i certyfikować podsystemy i składniki interoperacyjności zgodnie z zakresem akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji oraz z zakresem autoryzacji określonym przez Prezesa UTK.

 

utk.gov.pl/pl/aktualnosci/7837,Reakcja-Komisji-Europejskiej-na-nieprawidlowosci-w-bazie-NANDO-zgloszone-przez-P.html

 

 

do góry