Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja metryk przejazdowych

04.10.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że zarządcy drogi i zarządcy kolei są obowiązani przeprowadzić do 14 listopada 2016 r. nowe pomiary natężenia ruchu dla istniejących przejazdów kolejowo-drogowych.

Pomiary powinny zostać przeprowadzone w okresach kwiecień - maj lub wrzesień - październik, w ciągu dwóch kolejnych dób (wtorek i środa lub środa i czwartek).

Podstawą prawną nowych wymogów są postanowienia art. 92 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Szczegółowe wymogi dot. przeprowadzania pomiarów natężenia ruchu na przejazdach zostały określone w Załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 

 

do góry