Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zawiesił licencję oraz cofnął certyfikat bezpieczeństwa spółce WAM

03.10.2016

30 września 2016 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, po przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych wydał dwie decyzje administracyjne w sprawie WAM sp. z.o.o. z siedzibą w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki:

  1. zawieszenia licencji na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy oraz na świadczenie usług trakcyjnych i jednocześnie wyznaczył termin na usunięcie nieprawidłowości będących podstawą do zawieszenia ww. licencji;
  2. cofnięcia w całości certyfikatu bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego.

Przyczyną zawieszenia licencji jest naruszenie przez przewoźnika kolejowego wymagań wynikających z ustawy o transporcie kolejowym, a dotyczących wiarygodności finansowej oraz braku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nieusunięcie przez WAM sp. z o.o. nieprawidłowości w wyznaczonym w decyzji terminie będzie podstawą do cofnięcia licencji.

Przyczyną cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa jest zaprzestanie spełniania warunków jego wydania, a więc stwierdzenie nieprawidłowości we wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Decyzje nie są prawomocne.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że certyfikowani przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do prowadzenia bieżącej działalności w oparciu o procedury przyjęte w systemach zarządzania bezpieczeństwem oraz stosowania rozwiązań przyjętych w ramach wspólnych metod bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (Rozporządzenie 402/2013) i monitorowania (Rozporządzenie 1078/2012) a także wykorzystywania wewnętrznie narzędzi określonych w punkcie S załącznika II do Rozporządzenia KE 1158/2010 w celu nadzoru nad spełnianiem przez dany podmiot w sposób ciągły warunków wydania certyfikatu.

 

do góry