Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Publikacja Raportu rocznego w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 r.

29.09.2016

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 września 2016 r.  pod poz. 68 ukazało się obwieszczenie p.o. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia Rocznego Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2015 r.

Raport pokazuje, że poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w 2015 r. pozostał na zbliżonym poziomie w stosunku do 2014 r. Wystąpił niewielki spadek ogólnej liczby znaczących wypadków (z 313 w 2014 r. do 307 w 2015 r.) oraz liczby osób ciężko rannych (z 95 do 93). Występuje jednak tendencja wzrostowa liczby ofiar śmiertelnych na terenach kolejowych (z 206 w 2014 r. do 227 w 2015 r.) czy kosztów poniesionych na skutek znaczących wypadków (z 160,2 mln euro do 163,4 mln euro). Niepokojącym problemem pozostaje znaczna liczba ofiar śmiertelnych na przejazdach kolejowych oraz na obszarach kolejowych wśród osób postronnych, czyli przebywających tam bez zezwolenia.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadal będzie traktował te zagadnienia jako priorytetowe oraz zwróci szczególną uwagę na poziom kultury bezpieczeństwa, zarówno wśród pracowników, jak i użytkowników systemu kolejowego. Szczegółowe plany działań Prezesa UTK znajdują się w treści Raportu.

Obowiązek ogłoszenia Rocznego Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego ds. transportu, wynika z ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.)

do góry