Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania UTK w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych

19.09.2016

Rozpoczęły się kontrole przedsiębiorców kolejowych sprawdzające prawidłowość organizacji przewozu oraz udzielania pomocy w trakcie podróży osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

Jednym z powodów podjęcia kontroli są sygnały płynące do UTK o nieprawidłowościach w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym.

W trakcie czynności sprawdzane są m.in. urządzenia ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągu osób niepełnosprawnych oraz dojścia do peronów i sprawność wind i schodów, (w tym podnośników. Weryfikowany jest sposób udzielenia pomocy, a także zachowanie osób im pomagającym - drużyn konduktorskich, wyznaczonych służb: SOK, ochrona dworca itp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektorzy UTK każdorazowo odnotowują stwierdzone naruszenia w dokumentacji pokontrolnej, która następnie kierowana jest do przedsiębiorców objętych nadzorem. Służy to przede wszystkim zobligowaniu kontrolowanych do wyeliminowania naruszeń, weryfikacji podejmowanych działań oraz wprowadzania rozwiązań systemowych, które będą zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości.

Działania Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu w szczególności zapewnienie odpowiedniego standardu i jakości obsługi pasażerów.

do góry