Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużenie obowiązywania przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

16.09.2016

10 września 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. poz. 1342), która wydłuża do 31 grudnia 2017 r. okres stosowania obowiązujących zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie kolejowym. Oznacza to, że pasażerscy przewoźnicy kolejowi świadczący usługi regularnego przewozu osób nie muszą przedstawiać zarządcy infrastruktury kolejowej decyzji o przyznaniu otwartego dostępu, jak również umowy o świadczenie usług publicznych, na rozkłady jazdy pociągów obowiązujące do końca 2017 r. Dlatego składanie wniosków oraz przydzielanie tras pociągów na te rozkłady jazdy może odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie zmiana przepisów przejściowych ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, z późn. zm.) określa, że po okresie przejściowym, a więc od rozkładu jazdy 2017/2018, zarządca infrastruktury, zgodnie z art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.), ma planować trasy pociągów na podstawie zawartych umów o świadczenie usług publicznych lub decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

W związku z powyższym, w momencie złożenia wniosku o przydzielenie trasy w rozkładzie jazdy 2017/2018, pasażerski przewoźnik kolejowy chcący realizować regularne przewozy osób musi posiadać i przedłożyć zarządcy zawartą umowę o świadczenie usług publicznych lub decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.

Więcej informacji o otwartym dostępie znajdziesz tu.

 

 

 

do góry