Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja lub opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących wypadków na bocznicach kolejowych

15.09.2016

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 19 września 2016 r. wszyscy użytkownicy bocznic kolejowych zobowiązani są posiadać aktualne przepisy wewnętrzne dotyczące postępowania w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016, poz. 369).

Przepisy dotyczące powyższych zdarzeń kolejowych należy zawrzeć co najmniej w regulaminie pracy bocznicy kolejowej, uzgodnionym z zarządcą infrastruktury kolejowej, z którego torami połączona jest bocznica. Nie ma natomiast obowiązku opracowania nowej, oddzielnej instrukcji w tym zakresie. Jeżeli jednak instrukcja taka była już wcześniej opracowana i stosowana na bocznicy kolejowej, wówczas instrukcja taka powinna zostać zaktualizowana.

W przypadku aktualizacji posiadanych już przepisów wewnętrznych, w zakresie dotyczącym postępowania w sprawie wypadków, bądź też wprowadzenia takich regulacji w regulaminie pracy bocznicy, użytkownik bocznicy kolejowej nie musi dokonywać zmiany wydanego na swoją rzecz świadectwa bezpieczeństwa.

 

do góry