Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

LEO Express chce jeździć z Pragi do Warszawy

14.09.2016

9 września 2016 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło powiadomienie czeskiego przewoźnika LEO Express o planowanych usługach pasażerskich na trasie Praha hlavní nádraží – Warszawa Wschodnia – Praha hlavní nádraží. Przewoźnik posiada licencję oraz ważny certyfikat bezpieczeństwa część A wydane przez czeskiego regulatora Drážní úřad. Spółka wystąpiła do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa część B. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie jego wydania.

LEO Express deklaruje gotowość uruchomienia tego połączenia od 1 listopada 2016 r. Codziennie ma jeździć jedna para pociągów na trasie Praha hl. n., Praha-Libeň, Kolín, Pardubice hl. n., Zábřeh na Moravě, Olomouc hl. n., Přerov, Hranice na Moravě, Suchdol nad Odrou, Studénka, Ostrava-Svinov, Ostrava hl. n., Bohumín, Zebrzydowice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Sosnowiec Główny, Dabrowa Górnicza, Zawiercie, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia. Cała trasa ma długość 751 km, z czego 366 km przebiega przez terytorium Polski, a 385 km przez Czechy.

Głównym celem planowanej oferty jest przewóz pasażerów między stacjami w Czechach i w Polsce. Przyjazd pociągu do Polski planowany jest w godzinach późnych wieczornych, a wyjazd do Czech w godzinach nocnych. Leo Express adresuje ofertę do osób dotychczas nie korzystających z połączeń kolejowych, a podróżujących samochodem. Przewoźnik zamierza pozyskać klientów  poprzez zaoferowanie bardzo wysokiego standardu i komfortu świadczonych usług oraz atrakcyjnej ceny. Podróż w godzinach nocnych z możliwością oglądania filmów i seriali, przy dostępności wifi na całej trasie i bogatej ofercie cateringowej, mają być dodatkowymi atutami mającymi nakłonić podróżnych do skorzystania z usług czeskiego przewoźnika. LEO Express zakłada przewóz ok. 100 000 pasażerów rocznie w pierwszym roku działalności, z czego 80% mieliby stanowić podróżni jadący między Czechami i Polską. W kolejnych latach liczba podróżnych miałaby rosnąć. LEO Express nie przewiduje znacznego zainteresowania swoimi połączeniami na odcinkach przebiegających wyłącznie na terenie Polski.

Stosownie do treści art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE. L. 239 z 12 sierpnia 2014 r., str. 1), „Organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie dokonane przez wnioskodawcę, z wyjątkiem wszelkich informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia, i informuje o tym podmioty, o których mowa odpowiednio w art. 5 lub 10”. W związku z otrzymaniem od LEO Express a.s. powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem.

Tryb postępowania w związku z otrzymaniem powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych przewozach pasażerskich opisany jest w Metodologii badania głównego celu oraz badania równowagi ekonomicznej. Szczegółowa informacja na temat otrzymanego od LEO Express powiadomienia została zamieszczona w zakładce Dostęp do infrastruktury kolejowej/Kabotaż/ Powiadomienia.

Planowany rozkład jazdy pociągów

Praha hl. n.

  (15:13)

Warszawa Wschodnia

 (0:37)

Praha-Libeň

(15:19 – 15:20)

Warszawa Centralna

(0:42 – 0:43)

Kolín

(15:49 – 15:50)

Warszawa Zachodnia

(0:48 – 0:49)

Pardubice hl. n.

(16:08 – 16:09)

Pruszków

(1:04 – 1:05)

Zábřeh na Moravě

(17:00 – 17:01)

Grodzisk Mazowiecki

(1:15 – 1:16)

Olomouc hl. n.

(17:24 – 17:26)

Zawiercie

(3:01 – 3:02)

Přerov

(17:38 – 17:42)

Dabrowa Górnicza

(3:21 – 3:22)

Hranice na Moravě

(17:58 – 17:59)

Sosnowiec Główny

(3:31 – 3:32)

Suchdol nad Odrou

(18:10 – 18:11)

Katowice

(3:41 – 3:43)

Studénka

(18:17 – 18:18)

Tychy

(3:56 – 3:57)

Ostrava-Svinov

(18:26 – 18:28)

Pszczyna

(4:09 – 4:10)

Ostrava hl. n.

(18:34 – 18:36)

Bohumín

(4:51 – 4:55)

Bohumín

(18:43 – 18:47)

Ostrava hl. n.

(5:02 – 5:03)

Pszczyna

(19:25 – 19:26)

Ostrava-Svinov

(5:09 – 5:11)

Tychy

(19:38 – 19:39)

Studénka

(5:19 – 5:20)

Katowice

(19:52 – 19:55)

Suchdol nad Odrou

(5:26 – 5:27)

Sosnowiec Główny

(20:04 – 20:05)

Hranice na Moravě

(5:38 – 5:39)

Dabrowa Górnicza

(20:14 – 20:15)

Přerov

(5:55 – 5:59)

Zawiercie

(20:34 – 20:35)

Olomouc hl. n.

(6:11 – 6:13)

Grodzisk Mazowiecki

(22:20 – 22:21)

Zábřeh na Moravě

(6:34 – 6:35)

Pruszków

(22:31 – 22:32)

Pardubice hl. n.

(7:24 – 7:25)

Warszawa Zachodnia

(22:47 – 22:49)

Kolín

(7:43 – 7:44)

Warszawa Centralna

(22:54 – 22:59)

Praha-Libeň

(8:11 – 8:12)

Warszawa Wschodnia

  (23:04)

Praha hl. n.

(8:19)

 

do góry