Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Utrudnienia w podróżowaniu koleją w dniu 17 sierpnia 2011 r.

11.08.2011

Urząd Transportu Kolejowego informuję, iż Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych zapowiedziała zorganizowanie strajku pracowników spółki „Przewozy Regionalne”. Strajk ma rozpocząć się o północy 17 sierpnia br. i trwać przez 24 godziny.

W czasie strajku związkowcy planują zatrzymanie wszystkich pociągów „Przewozów Regionalnych”.

Spółka jest największym pasażerskim przewoźnikiem w Polsce, uruchamia pociągi na terenie całego kraju, przede wszystkim na trasach lokalnych i regionalnych. W ofercie przewoźnika są też pociągi międzynarodowe.

Jak informuje inny przewoźnik pasażerski, spółka „PKP Intercity” w czasie strajku będzie honorować bilety wystawione przez „Przewozy Regionalne” w swych pociągach. W dniu 17 sierpnia od godziny 00.01 do godziny 24.00 w pociągach TLK uruchamianych przez PKP Intercity będą honorowane bilety na przejazd w tej relacji  wydane przez przewoźnika samorządowego. Na podstawie biletu na pociąg Regio, InterRegio, RegioEkspres pasażer będzie mógł odbyć podróż w klasie 2 pociągu Twoich Linii Kolejowych, w relacji podanej na bilecie. Współpraca nie przewiduje wyznaczania dodatkowych postojów dla pociągów uruchamianych przez PKP Intercity.

W związku ze spodziewanymi utrudnieniami w ruchu kolejowym, UTK przypomina, że pasażerom przysługuje zwrot należności za niewykorzystane bilety jednorazowe i okresowe, bez żadnych potrąceń. Jednocześnie Urząd informuje, że mimo porozumienia pomiędzy przewoźnikami odnośnie honorowania biletów, ilość taboru nie ulegnie zmianie i pasażerowie mogą mieć problem z zajęciem miejsca w pociągu.

Jak informuje PKP Intercity pasażerowie, którzy zrezygnują z podróży w okresie strajku, będą mogli dokonać zwrotu biletu na pociągi uruchamiane przez „Przewozy Regionalne” także w kasie PKP Intercity, bez żadnych potrąceń.

Pisemne reklamację, także w przypadku opóźnienia pociągu lub utraty połączenia, należy kierować na adres spółki „Przewozy Regionalne”, składać w punktach obsługi lub kasach prowadzących sprzedaż biletów na pociągi Spółki.

W przypadku odmowy uwzględnienia skargi lub reklamacji pasażera lub braku na nią odpowiedzi ze strony przewoźnika, pasażer może złożyć skargę do Prezesa UTK. Skargi pasażerów są rozpatrywane przez Prezesa UTK zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. 

do góry