Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stawki Infra SILESIA zatwierdzone

13.09.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej Infra SILESIA S.A., które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem zarządcy, ponieważ przedłożona do zatwierdzenia kalkulacja stawek jest zgodna z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego oraz unijnego z zakresu transportu kolejowego.

Stawka jednostkowa opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej wzrosła w niewielkim stopniu (uwzględniając wskaźniki inflacji oraz współczynnik zmienności pracy eksploatacyjnej) w stosunku do poprzedniego okresu, np. w przedziale 0<M≤150 wzrosła o 1,69 zł, tj. 2,07%, a w przedziale M>2100 wzrosła o 2,51 zł, tj. 2,78%.

Stawki jednostkowe opłat za dostęp do urządzeń również wrosły – za dostęp do terminali i bocznic o 4,24 zł, tj. o 7,59%, za dostęp do torów postojowych o 0,24 zł, tj. 5,57 % oraz za dostęp do torów do formowania składów pociągów o 6,35 zł, tj. o 4,18%.

Istotny wpływ na wzrost stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej miał spadek pracy eksploatacyjnej na sieci Zarządcy przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na podobnym poziomie.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod tym adresem.

 

do góry