Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc osobom niepełnosprawnym zadaniem zespołu rządowego

12.09.2016

Przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego będzie uczestniczył w pracach Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

W skład zespołu powołano przedstawicieli 14 instytucji państwowych. Do jego zadań należy opracowanie analizy aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy ich sytuacji, z uwzględnieniem postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zespół ma również wypracować propozycje rozwiązań legislacyjnych i systemowych.

Powołanie reprezentanta UTK do udziału w pracach zespołu jest potwierdzeniem dużej  aktywności i zaangażowania Urzędu w działania na rzecz osób niepełnosprawnych  wynikających nie tylko z obowiązków i delegacji ustawowych. Prezes UTK interweniuje w sytuacjach, gdy przewoźnicy kolejowi nie zapewnili tym osobom nieodpłatnej pomocy w trakcie podróży, ale wspiera również ich aktywność zawodową. Ponad rok temu w UTK powołany został Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie działań na rzecz pracowników z niepełnosprawnościami zatrudnionych w urzędzie.

Urząd Transportu Kolejowego, jako jeden z niewielu centralnych organów administracji rządowej, już w 2013 roku przekroczył ustawowy wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Strony internetowe urzędu znajdują się w czołówce najbardziej dostępnych witryn. UTK został wyróżniony w Konkursie LODOŁAMACZE za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych. Siedziba urzędu posiada certyfikat „Obiekt bez barier”.

 

do góry