Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Publikacja dokumentów referencyjnych dla krajów UE

10.08.2011

Europejska Agencja Kolejowa opublikowała na swoich stronach internetowych (link) pierwsze wersje tzw. krajowych dokumentów referencyjnych dla 23 państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Dokumenty te zawierają spis wszystkich zasad i norm, dotyczących procesu dopuszczania do eksploatacji pojazdów, stosowanych w danym państwie członkowskim. Głównym ich celem jest ułatwienie użytkownikom rynku kolejowego postępowania związanego z dopuszczeniem pojazdów do eksploatacji w poszczególnych krajach.

Zgodnie z decyzją 2011/155/WE Komisji Europejskiej krajowy dokument referencyjny zawiera wszystkie przepisy oraz parametry stosowane w procedurze uzyskania dopuszczeń do eksploatacji, przy czym dla każdego przepisu określany jest odpowiedni parametr do sprawdzenia. Wymagania zawarte w poszczególnych dokumentach krajowych podlegają procesowi klasyfikacji, realizowanym przez poszczególne państwa członkowskie w ramach uzgodnień dwu- lub wielostronnych. Celem tego procesu jest ich zaszeregowanie do jednej z trzech grup:

-        normy międzynarodowe bądź równoważne z normami innych krajów,

-        przepisy bezwzględnie konieczne ze względu na wymogi danej sieci (np. skrajnia ładunkowa) oraz,

-        wymagania nieprzydzielone do żadnej z tych grup.

Klasyfikacja ta ma na celu ułatwienie w przyszłości unifikacji przepisów o dopuszczeniach pojazdów do eksploatacji w obrębie całej Wspólnoty.

do góry