Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polska wersja językowa projektów rozporządzeń wprowadzających Wspólną Metodę Bezpieczeństwa w zakresie Monitorowania i Nadzoru.

10.08.2011

Europejska Agencja Kolejowa wszczęła proces konsultacji społecznych dwóch projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, wprowadzających Wspólną Metodę Bezpieczeństwa w zakresie monitorowania i nadzoru, o czym informowaliśmy w dniu 19 lipca 2011 r. W celu ułatwienia zapoznania się z projektowanymi dokumentami krajowym przedsiębiorstwom kolejowym, zarządcom infrastruktury oraz podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie, Urząd Transportu Kolejowego udostępnia polskie, robocze tłumaczenia wymienionych dokumentów w witrynie internetowej UTK (dział Prawo Europejskiej / Projekty Aktów Prawnych) [LINK].

Wspólna Metoda Bezpieczeństwa dla monitorowania służyła będzie między innymi weryfikacji czy wszystkie procesy i procedury zawarte w systemie zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa kolejowego i zarządcy infrastruktury lub w systemie utrzymania jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie, są prawidłowe i skutecznie stosowane przez wymienione podmioty. Ma ona również zapewnić skuteczne stosowanie sytemu zarządzania (rozumianego jako SMS lub system utrzymania) jako całości oraz sprawdzanie czy system zarządzania osiąga oczekiwane wyniki. Wspólna Metoda Bezpieczeństwa przeznaczona będzie do stosowania przez przedsiębiorstwa kolejowe, zarządców infrastruktury i jednostki odpowiedzialne za utrzymanie.

Wspólna Metoda Bezpieczeństwa dla nadzoru stosowana będzie przez krajową władzę bezpieczeństwa (w warunkach polskich funkcja ta realizowana jest przez Urząd Transportu Kolejowego) w trakcie procesu nadzorowania przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury, w zakresie praktycznego stosowania przez te rodzaje podmiotów systemów zarządzania bezpieczeństwem, oraz kontrolowania wszystkich ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Ewentualne uwagi, komentarze oraz propozycje uzupełnień do projektów wymienionych rozporządzeń należy przekazywać do Europejskiej Agencji Kolejowej za pośrednictwem właściwych organizacji reprezentatywnych (ALE, CER, EIM, EPITOLA, ERFA, ETF, UNIFE, UIP, UITP, UIRR) do dnia 6 września 2011 r.

do góry