Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zatwierdzono stawki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

02.09.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA, które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem zarządcy, ponieważ kalkulacja stawek była zgodna z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego oraz unijnego z zakresu kolejnictwa.

PKM rozpoczęło eksploatację linii kolejowej dopiero 1 września 2015 r., dlatego planowana baza kosztów, będąca podstawą kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej została wyznaczona jedynie w oparciu o dane za cztery miesiące 2015 r.

Stawka jednostkowa opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej na rjp 2016/2017, z uwzględnieniem składnika związanego z rodzajem wykonywanych przewozów utrzymuje się na takim samym poziomie jak na rjp 2015/2016 tj. 9,68 zł/pockm.

Stawka jednostkowa opłaty za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów na rjp 2016/2017 w porównaniu ze stawką jednostkową opłaty za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów na rjp 2015/2016 uległa zmniejszeniu o 6,58% (z 6,23 zł na 5,82 zł).

 

Załącznik:

- decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DRRK-WKL.730.3.2016.PM
z 29 sierpnia 2016 r.

 

do góry