Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola systemu zarządzania bezpieczeństwem w opolskim oddziale Przewozów Regionalnych

02.09.2016

Między 14 a 24 czerwca 2016 r. Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w oddziale opolskim Przewozów Regionalnych. Sprawdzono funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem obejmującego bocznice kolejowe oraz prawidłowość utrzymania pojazdów kolejowych.

Stwierdzono nieprawidłowości, które głównie dotyczyły stosowania procedur:

 • identyfikacji i analizy ryzyka,
 • utrzymania pojazdów kolejowych,
 • zarządzania dokumentacją,
 • zarządzania kompetencjami personelu,
 • oceny dostawców,
 • zarządzania kontrolami wewnętrznymi,
 • prowadzenia procesu działań korygujących i zapobiegawczych,
 • zgłaszania, rejestracji, badania i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń,
 • wymiany informacji,
 • testowania planów kryzysowych we współpracy z innymi stronami,
 • przeprowadzania audytów bezpieczeństwa.

Prezes UTK zobligował spółkę do usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Przewozy Regionalne mają również sprawdzić, czy podobne nieprawidłowości nie występują w pozostałych procesach objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem, a jeśli tak, powinny je usunąć.

Celem działań UTK jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych oraz zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego.

do góry