Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne w drugim kwartale 2016 r.

01.09.2016

W drugim kwartale 2016 roku przewoźnicy przetransportowali ponad 227 tys. jednostek, co stanowiło blisko 343 tys. TEU (1 TEU jest odpowiednikiem standardowego kontenera 20-stopowego). W porównaniu z II kwartałem 2015 roku ich liczba wzrosła o 32,29% (wg TEU o 30,33%).

Po raz pierwszy w historii łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2016 roku wyniosła ponad 3 mln ton, a wykonana praca przewozowa przekroczyła 1 mld tonokilometrów. Wzrósł udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym, osiągając poziom 5,79% (wg masy) i 8,63% (wg wykonanej pracy).

W II kwartale 2016 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało dziesięciu licencjonowanych przewoźników. Głównymi graczami na rynku, podobnie jak w poprzednich kwartałach, pozostawały spółki PKP Cargo, DB Cargo Polska i  Lotos Kolej Łącznie osiągnęły udział w rynku ponad 80% (wg przewiezionej masy) oraz blisko 85% (wg wykonanej pracy przewozowej).

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne są cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce:
Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2016 roku.

 

 

do góry