Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzanie zmianą w systemie kolejowym

01.09.2016

Przypominamy, że przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), producent albo jego upoważniony przedstawiciel, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor oraz podmiot zamawiający realizują proces zarządzania ryzykiem w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 402/2013.
Regulacje tego rozporządzenia mają zastosowanie przy wprowadzaniu wszelkich zmian systemu kolejowego, które mogą mieć charakter techniczny, eksploatacyjny lub organizacyjny. W przypadku zmian organizacyjnych brane są pod uwagę wyłącznie zmiany, które mogą mieć wpływ na procesy eksploatacyjne lub procesy utrzymania.
Na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z kryteriami, takimi jak:
a)    Skutki awarii
b)    Innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany
c)    Złożoność zmiany
d)    Monitoring
e)    Odwracalność zmiany
jeżeli zmiana zostaje uznana za nieznaczącą, wówczas wystarcza przechowywanie odpowiedniej dokumentacji, która uzasadnia podjętą decyzję. W przeciwnym przypadku, gdy zmiana zostaje uznana za znaczącą, należy stosować proces zarządzania ryzykiem.
Certyfikowany przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury zobowiązani są do stosowania procedury zarządzania zmianami w wyposażeniu, procedurach, organizacji, personelu lub obszarach współdziałania – podstawa prawna rozporządzenie Komisji (UE) 1158/2010  oraz 1169/2010.
Certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie wagonów towarowych musi posiadać procedury w zakresie oceny ryzyka do celów zarządzania zmianami dotyczącymi wyposażenia, procedur, organizacji, obsady stanowisk lub interfejsów, a także stosowania rozporządzenia 402/2013 - podstawa prawna rozporządzenie Komisji (UE) 445/2011 .
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z tym zagadnieniem prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego, w Urzędzie Transportu Kolejowego.
tel. 22 749 14 60
e-mail: utk@utk.gov.pl

 

do góry