Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stawki dla CTL Maczki-Bór zatwierdzone

31.08.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej CTL Maczki-Bór S.A., które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem Zarządcy, ponieważ przedłożona do zatwierdzenia kalkulacja stawek była zgodna z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego oraz unijnego z zakresu kolejnictwa.

Stawka jednostkowa opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo zmalała o 1,35 zł (9,78%) w stosunku do rozkładu jady pociągów 2015/2016. Wzrosła natomiast stawka jednostkowa opłaty podstawowej za dostęp do terminali rozładunkowych piasku podsadzkowego (o 2,18 zł czyli o 4,68%), stawki opłat dodatkowych (o ok. 11% za zatrudnienie dyżurnego ruchu oraz za zatrudnienie dróżnika przejazdowego) oraz stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej (o 1,1 zł, tj. 3,56% w przedziale M≤200, o 3,54 zł, tj. 6,72% w przedziale 200<M≤800, o 7,40 zł, tj. 9,16% w przedziale 800<M≤1300 oraz o 9,65 zł, tj. 9,30% w przedziale M>1300).

Istotny wpływ na wzrost stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej miał spadek pracy eksploatacyjnej na sieci Zarządcy.

Decyzja znajduje się w dziale Zatwierdzanie stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

do góry