Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko w sprawie przenoszenia praw z decyzji administracyjnych

31.08.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował stanowisko w sprawie przenoszenia na następców prawnych praw wynikających z decyzji administracyjnych wydanych przez UTK. W dokumencie opisane są zagadnienia dotyczące przenoszenia uprawnień publicznoprawnych w przypadkach, w których pomiędzy podmiotami działającymi na rynku kolejowym dochodzi do przejęć, przekształceń, podziałów czy zawierania umów mających za przedmiot przedsiębiorstwo.

Prezes UTK wyjaśnia w stanowisku, co dzieje się z decyzjami administracyjnymi wydanymi na rzecz podmiotu, którego cały majątek lub jego zorganizowana część są przenoszone na drugi podmiot, na przykład w wyniku podziału czy przejęcia spółki.

Stanowisko zostało opublikowane w dziale Stanowiska Prezesa UTK.

do góry