Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stawki Jastrzębskiej Spółki Kolejowej zatwierdzone

23.08.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej sp. z o.o., które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem zarządcy, ponieważ przedłożona do zatwierdzenia kalkulacja stawek była  zgodna z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego oraz unijnego z zakresu kolejnictwa.

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 utrzymały się na podobnym poziomie w stosunku do tych z okresu obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2015/2016, uwzględniając współczynnik zmienności pracy eksploatacyjnej oraz planowane wskaźniki inflacji.

Decyzja została opublikowana w dziale Opłaty za dostęp do infrastruktury.

do góry