Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

22.08.2016

Do Urzędu Transportu Kolejowego coraz częściej docierają niepokojące sygnały dotyczące niewywiązywania się przewoźników kolejowych z obowiązków wobec osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.  UTK wezwał przewoźników kolejowych do przekazywania każdej informacji o zgłoszeniu takiej potrzeby przez osoby uprawnione. Ma to na celu weryfikację realizacji obowiązku przewoźników oraz zarządców infrastruktury. Obowiązek taki wynika m. in. z przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku konieczności uzyskania pomocy  osobie niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas podróży, należy zgłosić taką potrzebę przewoźnikowi na minimum 48 godzin przed rozpoczęciem podróży. Podróżny może również poinformować Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o fakcie takiego zgłoszenia za pośrednictwem kanałów komunikacji opisanych na stronie Kontakt.

Prezes UTK rozpocznie działania kontrolno-nadzorcze wobec przedsiębiorców kolejowych w celu monitorowania, czy pomoc takim osobom udzielana jest prawidłowo.

Szerzej o dotychczasowych działaniach Prezesa UTK w tym zakresie.

do góry