Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stawki „Kopalni Piasku Kotlarnia –Linie kolejowe” sp. z o.o. zatwierdzone

18.08.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej „Kopalni Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” sp. z o.o., które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem zarządcy, ponieważ kalkulacja stawek jest zgodna z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego oraz unijnego z zakresu kolejnictwa.

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 utrzymały się na podobnym poziomie w stosunku do rozkładu jazdy pociągów 2015/2016.

Załącznik:

- decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 5 sierpnia 2016 r. DRRK-WKL.730.10.2016.EN

do góry