Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania UTK i NIK

16.08.2016

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego uczestniczyli w kontrolach prowadzonych między 15 kwietnia a 30 czerwca br. pod hasłem „Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach i przejściach kolejowych” przez Najwyższą Izbę Kontroli. Celem działań było sprawdzenie, czy spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wywiązuje się z obowiązków prawidłowego utrzymania przejazdów kolejowych. W ramach akcji inspektorzy siedmiu oddziałów terenowych UTK przeprowadzili 85 kontroli, podczas których sprawdzili stan techniczny ponad 180 przejazdów.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Wątpliwości kontrolerów wzbudziło m.in. niewłaściwe oznakowanie oraz utrzymanie nawierzchni przejazdów, ubytki w jezdni, nierówne ułożenie, szczeliny i wykruszenia płyt przejazdowych oraz brak odwodnienia. Zakwestionowano również część zapisów w metrykach przejazdowych. Zwrócono też uwagę na zapewnienie wymaganej widoczności czoła pociągu z drogi. Ponadto stwierdzono również naruszenia leżące po stronie zarządców dróg w zakresie m. in. utrzymania nawierzchni drogi, braku wykonywania pomiarów natężenia ruchu, także oznakowania pionowego i poziomego.

Celem kontroli jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych poprzez eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym utrzymaniem infrastruktury kolejowej. Wskazanie zagrożeń ma też zwiększyć świadomość uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu.

do góry