Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Publikacje sprawozdań na temat realizacji norm jakości obsługi pasażerów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1371/2007 w witrynie ERA.

28.07.2011

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu publikowania w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA), sprawozdań na temat realizacji norm jaskości obsługi przez pasażerskich przewoźników kolejowych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 1371/2007, Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż:

 

 

  1. Procedura publikacji sprawozdań przez Europejską Agencję Kolejową podlega aktualnie uzgodnieniom z Komisją Europejską;

 

  1. Informacje na temat terminu oraz sposobu publikacji sprawozdań przekazane zostaną przez Agencję w formie elektronicznej, bezpośrednio pracownikom wyznaczonym do kontaktu przez poszczególne licencjonowane przedsiębiorstwa kolejowe;

 

  1. Dane kontaktowe osób wyznaczonych przez poszczególne przedsiębiorstwa do obsługi procesu publikacji sprawozdań przekazane zostały przez Urząd Transportu Kolejowego do Komisji Europejskiej.  

Wstępny termin publikacji sprawozdań w witrynie internetowej ERA zaplanowany został na sierpień 2011 r. W przypadku wydłużenia procesu uzgodnień pomiędzy Agencją i Komisją, termin ten może jednak ulec przesunięciu.

do góry