Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy ładunków niebezpiecznych w roku 2015

03.08.2016

Opublikowaliśmy dane o kolejowych przewozach towarów niebezpiecznych w 2015 r. Najważniejszą grupą towarową były ropa i produkty ropopochodne, np. benzyny czy oleje napędowe pokazane w statystykach jako materiały ciekłe zapalne. Ich udział w rynku kształtował się na poziomie 65%, zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej. W porównaniu do 2014 r. był to wzrost o 1,5 pkt proc. w masie i 0,7 pkt proc. w pracy przewozowej. Poza materiałami ciekłymi zapalnymi, największy udział w przewozie posiadały m.in. gazy (12,6% wg masy i 10,2% wg wykonanej pracy przewozowej), materiały żrące (odpowiednio 6,5% i 5,6%) oraz materiały stałe zapalne (2,4% i 2,7%).

Transport kolejowy jest obecnie najpopularniejszą formą przewozu paliw płynnych w Polsce. Spowodowane jest to w głównej mierze tym, że kolej jest bezpieczniejszym środkiem transportu niż np. transport drogowy, ponieważ transport kolejowy jest mniej narażony na kolizje. Natomiast kilkadziesiąt cystern przewożonych jednym składem to odpowiednik kilkudziesięciu samochodów ciężarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi przedstawiającymi strukturę transportowanych ładunków niebezpiecznych koleją w Polsce w ujęciu rocznym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka roczna > Przewozy towarowe.  

 

do góry