Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Terminy składania wniosków o przedłużenie certyfikatów ECM

02.08.2016

Przypominamy, że przedsiębiorcy posiadający certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM), powinni złożyć wniosek o przedłużenie terminu ważności certyfikatu wraz z niezbędnymi załącznikami przynajmniej cztery miesiące przed upływem ważności posiadanego certyfikatu. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którym termin ważności posiadanego certyfikatu mija w grudniu 2016 r., powinni złożyć wniosek najpóźniej w sierpniu br.
W przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadające certyfikat nie są zainteresowane przedłużeniem terminu ważności certyfikatów, prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym UTK.
Wzór wniosku, a także wzory załączników znajdują się na naszej stronie WWW.

Opłatę wstępną za rozpoczęcie postępowania:
- w kwocie 4 000 zł
- należy przelać na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego:
47 1010 1010 0055 0022 3100 0000
- dane odbiorcy:
Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wniosku o przedłużenie certyfikatu prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Systemów Zarządzania i Monitorowania UTK, tel. 22 749 15 61, e-mail utk@utk.gov.pl.

 

do góry